image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
5.-7.7.2024 Horněnská pouť
6
5.-7.7.2024 Horněnská pouť
7
5.-7.7.2024 Horněnská pouť
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > PTAČÍ CHŘIPKA - Upozornění pro chovatele ptactva!!!

PTAČÍ CHŘIPKA - Upozornění pro chovatele ptactva!!!VYHLÁŠENÍ PÁSMA DOZORU V JEDLOVÉ

V okolí Jedlové byl zaznamenán případ nákazy ptačí chřipkou. Upozorňujeme všechny chovatele, aby dodržovali následující nařízení pod hrozbou vysokých pokut:

a) držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor a zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být ptáci uzavřeni na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišli do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;

b) provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů o produkci; každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na tel. čísla +420 773 851 053, +420 777 303 010 nebo +420 777 472 485;

c) používat na vstupech a výstupech do a z hospodářství či chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy;

d) uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí, a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství;

e) vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují, udržovat je v aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejich tlumení a zpřístupnit je Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na její žádost; záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup do prostor, kde jsou ptáci chováni;

f) v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně;

g) poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků v hospodářství, a to nejpozději do 21. 12. 2022
     i. Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma, název),
     ii. Adresa (sídlo) chovatele,
     iii. Kontaktní osoba,
     iv. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon),
     v. Adresa místa chovu ptáků,
     vi. Určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora…),
     vii. Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie:
          1. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky),
          2. Vodní (husy, kachny),
          3. Ostatní (pštros, pávi),
          4. Holubi,
          5. Jiné ptactvo v zajetí (bažanti, koroptve, papouškovití, exotické ptactvo a ostatní);

h) umožnit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj provedení kontrol v chovu vnímavých zvířat k nákaze HPAI s případným odběrem vzorků.

 

Celé znění nařízení naleznete ZDE.

Další informace o ptačí chřipce ZDE.

 


Komentáře


 • 20. 12. 2022 11:07
  Stanislav Podmela
  Jedlova c.25.

  Chovame 5 slepic pro vlastni potrebu na adrese Jedlova c. 25.


 • 21. 12. 2022 5:20
  Pavel Ptacek
  soupis drubeze

  chovame 9 slepic pro vlastni spotrebu Jedlova 332