image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
5.1.2024 Tříkrálová sbírka
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
3.2.2024 Sousedský ples se zvěřinovou kuchyní
4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Jedlová č. 1/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Jedlová č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Jedlová č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2023

Obecně závazná vyhláška obce Jedlová č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška obce Jedlová č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška obce Jedlová č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1.1.2012

Obecně závazná vyhláška obce Jedlová č.2/2010

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška obce Jedlová č.1/2010

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška obce Jedlová č. 2/2008 o místním poplatku z ubytovací kapacity

29.6.2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o místním poplatku ze psů

29.6.2007

Obecně závazná vyhláška č.2/2007o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

29.6.2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/06 o závazných částech ÚPO Jedlová

6.4.2006

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech